ارائه انتقادات ، پیشنهادات و شکایات

ارائه انتقادات ، پیشنهادات و شکایات

ارائه انتقادات ، پیشنهادات و شکایات:

دوست عزیز،

در صورتی که انتقاد یا پیشنهاد و یا شکایتی دارید می توانید با تماس با شماره های زیر با ما در ارتباط بوده و انتقادات و پیشنهادات و شکایات خود را در جهت بهبود خدمات شبکه رشد علم جوان برای ما ارسال کنید.

شماره تماس های دفتر مرکزی تهران:

021-88942689 021-88800565