درباره ما

درباره ما

معرفی شبکه رشد علم جوان:

پس از تجربه ی 10 ساله سایت علمی نخبگان جوان در تابستان سال 1394 شبکه رشد علم جوان با هدف تقویت اعتماد به نفس و خود باوری در جوانان ایرانی ، تسهیلگری خدمات علمی و فناوری ( در قالب باشگاه داری )  راه اندازی شد.

از اهداف عالی شبکه رشد علم جوان  کمک به ایجاد فضایی علمی در شبکه جـهانی اینترنت می باشد تا هر چه بیشتر توانایی های علمی نهفته ی جوانان بارز گردد و با همفکری در فضـای مجازی نقاط ضعف همدیگر را پوشش داده و نقاط قوت همدیگر را تقویت نموده ، تـا به حول و قـوه ی الهی گامی در جهت تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و خواسته ی مقام معظم رهبری که فتـح تمامی قلـه های پیشرفت است را نائل آییم.

 

کادر مدیریت شبکه رشد علم جوان:
کادر مدیریت شبکه رشد علم جوان متشکل از جوانترین متخصصین کشور می باشد. در شبکه رشد علم جوان سعی بر این شده است که از تمامی تخصص ها در تمامی زمینه ها در جهت رشد علمی جوانان و کمک به ایجاد فضایی علمی استفاده شود.