انتخاب شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز

انتخاب شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز

طی قرارداد امضا شده فی ما بین شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان با شرکت شهرک های صنعتی استان البرز ، امتیاز کارگزاری فن بازار منطقه ای استان البرز به شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان صاحب امتیاز شبکه رشد علم جوان (اولین هایپر فناوری ایرانی) اعطا گردید.

طبق این قرارداد در سال 1396 شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان به عنوان کارگزار فن بازار ملی در استان البرز انتخاب شد و مقرر گردید که تمامی فعالیت های فن بازار ملی در این استان با کارگزاری شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان در استان البرز اتفاق بیوفتد.

بدیهی است که تمامی اعضای شبکه رشد علم جوان ( اولین هایپر فناوری ایرانی ) می توانند از طریق این شبکه و شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان اختراعات ، محصولات و دستاوردهای خود را در شبکه  فن بازار ملی ایران ثبت نمایند.

تعداد بازدید : 523 بازدید

لغات کلیدی